Romanttinen liike ja Euroopan sielu

12.07.2016 toimitus 0

Yksilön oman elämän, siihen vaikuttavien tekijöiden sekä koko ympäröivän todellisuuden hahmottaminen romanttisesta näkökulmasta on eräs keskeisimpiä seikkoja, joka kautta historian on määrittänyt eurooppalaisen ihmisen sielunmaisemaa. Tämä siitäkin huolimatta, että nykyinen länsimainen liberalismiin ja kuluttamiseen nojaava […]