KANSALLINEN KURIIRI on kansalliskonservatiivinen uutismedia, joka julkaisee yhteiskuntaan, politiikkaan, kulttuuriin ja talouteen liittyviä käännösartikkeleita sekä myös laajempia, taustoittavia ja tutkivia artikkeleita tärkeinä pitämistään edellä mainittuihin alueisiin liittyvistä aiheista.

KANSALLINEN KURIIRI pyrkii noudattamaan julkaisutoiminnassaan hyvää lehtimiestapaa ja Suomen journalistiliiton laatimaa journalistin ohjeistoa tietyin ns. ihmisoikeuksiin liittyvin varauksin.

Kansallisen Kuriirin vastaava toimittaja ja julkaisija on Petri Saarela.