24.08.2017

KANSALLINEN KURIIRI on riippumaton vaihtoehtoinen uutismedia, joka julkaisee poimintoja verkon uutisvirrasta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista. Lehti julkaisee myös laajempia, taustoittavia ja tutkivia artikkeleita tärkeinä pitämistään yhteiskuntaan, talouteen, kulttuuriin ja tieteeseen liittyvistä aiheista.

KANSALLINEN KURIIRI on poliittisesti sitoutumaton, eikä sillä ole organisatorisia tai taloudellisia siteitä mihinkään koti- tai ulkomaisiin organisaatioihin tai muihin tahoihin.

KANSALLINEN KURIIRI pyrkii noudattamaan julkaisutoiminnassaan hyvää lehtimiestapaa ja Suomen journalistiliiton laatimaa journalistin ohjeistoa tietyin ns. ihmisoikeuksiin liittyvin varauksin.

Lehden vastaava toimittaja on FM Tapio Linna.